Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych.

Gwarantujemy bezpieczeństwo danych, w tym danych osobowych, użytkowników odwiedzających serwis migrate.pl. Zamieszczone poniżej informacje gwarantują zachowanie poufności danych osobowych oraz ich właściwe wykorzystanie.

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Niniejsza Polityka Prywatności obejmuje serwis migrate.pl.

Administracja danymi

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem serwisu migrate.pl jest Mobion Rafał Juralewicz z siedzibą w Poznaniu, adres: os. B. Chrobrego 39/9, 60-681 Poznań.

Dane osobowe

Dane osobowe to informacje identyfikujące daną osobę, takie jak imię, nazwisko, adres email, numer telefonu.

Przepisy prawa o ochronie danych osobowych

Nasza Polityka Prywatności opiera się na następujących przepisach:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO”,

 • ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.),

 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).

Zasady przetwarzania danych osobowych

Kontaktując się z nami za pomocą serwisu migrate.pl, wypełniasz formularz i przekazujesz nam swoje dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu. Twoje dane osobowe wykorzystujemy do kontaktu zwrotnego z Tobą.

W przypadku wyrażenia odrębnej zgody Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane przez migrate.pl także w celach marketingowych.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Odbiorcy danych

Mobion jest wyłącznym administratorem informacji zgromadzonych w tym serwisie. Mobion nie będzie tych informacji sprzedawać, wydzierżawiać ani udostępniać żadnym stronom trzecim. Dane gromadzone i przetwarzane przez Mobion mogą być ujawnione podmiotom trzecim z mocy prawa lub w konsekwencji wykonalnych nakazów organów rządowych, w razie uznania, że ujawnienie takie jest niezbędne dla:

 • ochrony praw Mobion lub osób trzecich,

 • ochrony bezpieczeństwa publicznego lub innych osób,

 • zapobieżenia lub powstrzymania działań o charakterze nieetycznym lub obraźliwym

oraz we wszelkich innych przypadkach wymaganych prawem, w szczególności w przypadkach podejrzenia popełnienia czynu zabronionego lub naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej.

Ochrona danych i zachowanie poufności

Wszystkie dane o użytkownikach gromadzone za pośrednictwem serwisu migrate.pl są przechowywane i przetwarzane przez nas w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Okres, przez jaki przechowywane są dane użytkownika

Przekazane przez Ciebie dane przechowywane są tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały przesłane albo na potrzeby zachowania zgodności z przepisami prawa.

Jeżeli zgodzisz się na wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, będziemy przekazywać Ci informacje o tym charakterze aż do momentu, w którym zgoda zostanie wycofana.

Masz prawo w dowolnym czasie wycofać swoją zgodę.

Możesz uzyskać informację dotyczącą okresu przechowywania danych osobowych wysyłając zapytanie na adres info@migrate.pl.

Cookies

Aby ułatwić korzystanie z naszej witryny, używamy „plików cookie”. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?

migrate.pl używa ciasteczek w różnych celach:

 • by strona migrate.pl działała szybciej i była łatwiejsza w użyciu,

 • aby umożliwić korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu migrate.pl, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania,

 • aby zapewnić bezpieczeństwo, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania,

 • do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, jak ludzie używają naszych stron i pomagają w poprawianiu ich funkcjonalności i zawartości.

Pliki cookie, których używamy, nie służą do przechowywania żadnych danych osobowych ani gromadzenia innych informacji umożliwiających identyfikację danej osoby.

Rodzaje ciasteczek

migrate.pl stosuje następujące rodzaje plików cookies:

 • sesyjne – przechowywane są na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika tylko do czasu przebywania na stronie internetowej migrate.pl, wyłączenia przeglądarki lub momentu wylogowania ze strony;

 • stałe – przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez użytkownika.

Ciasteczka zewnętrzne

Korzystając ze strony migrate.pl użytkownik może otrzymywać ciasteczka pochodzące od współpracujących z migrate.pl podmiotów trzecich takich jak:

 • Google Analytics, Google AdWords – usługi pomagające nam ocenić sposób korzystania z witryny, analizować konwersje oraz dostarczać dostosowane do użytkownika reklamy,

 • Facebook, Twitter, Instagram, YouTube – wtyczki serwisów społecznościowych zintegrowane z serwisem migrate.pl.

Zmiana ustawień dot. ciasteczek albo ich usunięcie

Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Warunkiem działania Cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku. Możesz jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie, kiedy ciasteczka są wysyłane na Twoje urządzenie.

Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez nas ciasteczka, może to negatywnie wpłynąć na wygodę lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z serwisu migrate.pl. Uniemożliwisz nam także zbieranie anonimowych informacji nt. używania naszych stron w celu stałego poprawiania ich zawartości.

Zmiany w zasadach zachowania poufności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności. O wszelkich zmianach poinformujemy bezzwłocznie użytkowników Serwisu na stronie migrate.pl.

Jeśli nadal korzystasz z serwisu migrate.pl po wprowadzeniu zmian, akceptujesz zmienione zasady. Jeśli zmiany są znaczące, możemy przekazać wyraźniejsze powiadomienie lub uzyskać zgodę zgodnie z wymogami prawa.

Informacja o możliwości złożenia skargi

Jeśli uważasz, że nie przestrzegamy RODO, Polityki Prywatności możesz wnieść skargę do organu nadzoru.

Kontakt

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności oraz korzystania z Serwisu prosimy kierować na następujący adres skrzynki email: info@migrate.pl.

Skontaktuj się